Uzależnienie od alkoholu jest chorobą uznaną i opisaną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (oznaczoną symbolem F 10.2), co oznacza, że wymaga określonego postępowania diagnostycznego i leczniczego. W praktyce oznacza to, iż powszechne przekonanie „wystarczy przestać pić, żeby problem zniknął” nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak jak w przypadku wielu innych chorób przewlekłych. Uzależnienie jest chorobą dotykającą płaszczyzny fizycznej, psychicznej, jak i społecznej, dlatego wymaga leczenia kompleksowego. W Polsce istnieje kilka form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, wykorzystujących metody oparte o psychoterapeutyczne podejście behawioralno-poznawcze, humanistyczne, strategiczno-strukturalne i systemowe oraz farmakoterapię.

metody leczenia alkoholizmu

Skontaktuj się ze specjalistą leczenia uzależnień,
który pomorze Tobie w doborze odpowiedniej terapii alkoholowej.

ZADZWOŃ - 78x xxx xxx (pokaż)

Metody, forma i czas terapii uzależniony jest od stopnia zaawansowania uzależnienia oraz poziomu świadomości osoby uzależnionej co do jej choroby. Poniżej opisane są poszczególne rodzaje leczenia:

Spotkania edukacyjno-motywacyjne – mogą być w formie indywidualnej lub grupowej, adresowane są do osób, które nie mają gotowości podjęcia terapii i nie mają świadomości swojego uzależnienia.

Podstawowy program terapii uzależnień – realizowany jest w formie grupowej, co ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala osobom uzależnionym dostrzec, że ich problem nie dotyczy tylko ich samych, ułatwia identyfikację i akceptację swojej choroby. Celem terapii jest utożsamienie się z własnym uzależnieniem, zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie z głodem alkoholowym, mechanizmów wpływających na rozwój i powracanie do sięgania po alkohol oraz nabycie narzędzi potrzebnych do utrzymywania abstynencji. Leczenie stacjonarne w ośrodku całodobowym trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni, w formie ambulatoryjnej (terapii dochodzącej) zależnie od częstotliwości spotkań – do kilku tygodni do kilku miesięcy.

Indywidualna psychoterapia uzależnień – jest formą leczenia skupioną na indywidualnym kontakcie z terapeutą, który ukierunkowuje osobę uzależnioną na utrzymywanie abstynencji, uświadamianie trudności wynikających z uzależnienia oraz pomaga w radzeniu sobie z nimi. Jest to forma wskazana jako dopełnienie procesu leczenia, nie zastąpi jednak uczestniczenia w terapii grupowej.

Grupa zapobiegania nawrotom – adresowana jest do osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień, jako forma kontynuacji leczenia oraz dla tych, które znajdują się w kryzysie i mają obawę o złamanie abstynencji. Celem spotkań jest nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów wynikających z codziennego procesu trzeźwienia. Ponieważ mechanizmy wpływające na trwanie w nałogu nie ustają z chwilą zaprzestania picia, niezbędna jest dalsza praca nad sobą i nauka nowych sposobów reagowania w sytuacjach, które doprowadzały do chęci sięgnięcia po alkohol.

Grupy wsparcia – najczęściej spotykaną formą są grupy mitingowe Ruchu Anonimowych Alkoholików. Jest to metoda wsparcia i pomocy bardzo rozpowszechniona na całym świecie, oparta na bardzo prostym założeniu, że razem jest łatwiej trzeźwieć, niż samemu. Spotkania AA są bezpłatne, dostępne w wielu miejscowościach i o różnych porach (szczególnie w dużych miastach, w mniejszych głównie popołudniu). Nie trzeba się nigdzie umawiać, ani zapisywać – wystarczy przyjść. W niektórych poradniach uzależnień funkcjonują również grupy wsparcia prowadzone w oparciu o inne metody, służące jednak temu samemu celowi-wsparciu w utrzymywaniu abstynencji.

Terapia pogłębiona – jest formą leczenia dla osób z dłuższym okresem abstynencji, które chcą zadbać o swój rozwój osobisty. Można uczestniczyć w terapii grupowej lub indywidualnej.

Każda z wyżej wymienionych metod, oprócz grup AA, powinna być prowadzona przez specjalistę lub instruktora terapii uzależnień, który ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.