Grupa nawrotowa

grupa-nawrotowa-alkoholizm

Po ukończeniu podstawowego programu terapii uzależnień, niezbędna jest kontynuacja dalszego leczenia. Absolwenci ośrodka mogą uczestniczyć nie tylko w cotygodniowych mitingach AA, ale także w grupie „nawrotowej”, która jest formą terapii pogłębionej.

Nawroty choroby są cechą każdej dolegliwości chronicznej, a więc i uzależnienia. Obiegowe przekonanie, że „wystarczy nie pić, aby być trzeźwym” niewiele ma wspólnego z prawdziwą trzeźwością, która jest zmianą zachowań, sposobu myślenia i odczuwania.

Abstynencja jest warunkiem zdrowienia, ale stanowi środek – a nie cel. Faktyczny proces zdrowienia wymaga codziennego wykonywania wielu zadań po to, aby nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego bez alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.

Nawrót jest procesem trwającym i rozwijającym się w czasie – niekiedy przez całe tygodnie czy nawet miesiące. Spowodowane jest to ponownym uaktywnieniem się psychologicznych mechanizmów uzależnienia i objawia się przede wszystkim zmianami w funkcjonowaniu psychicznym, a w konsekwencji i zmianą zachowania, przypominającą reakcje z okresu czynnego uzależnienia. Proces nawrotu może doprowadzić do złamania abstynencji, jednak wczesne zaobserwowanie objawów nawrotu i podjęcie odpowiednich działań, skutkuje zatrzymaniem rozwoju nawrotu.

Poprzez kontynuowanie terapii i dbanie o siebie w sposób prawidłowy, można uniknąć nawrotu, zapobiegając wystąpieniu nawrotów choroby, bądź zatrzymaniu jej we wczesnym stadium rozwoju.

Dla osób, które ukończyły terapię w ośrodku jest to też dobra przestrzeń do tego, by przyglądać się w jaki sposób realizacją Roczny Plan Zdrowienia, który opracowywali podczas pobytu w ośrodku.

Choroby chroniczne wymagają kontroli nad sobą do końca życia, dlatego stała opieka specjalistów oraz wzajemna pomoc mogą szybko i skutecznie załagodzić skutki nawrotów choroby i zapobiegnięciu przykrych konsekwencji. To ciężka praca nad sobą, która przynosi niezwykle ważne owoce – szczęśliwe życie i budowanie relacji z bliskimi w trzeźwości.

Zapraszamy osoby, które ukończyły terapię podstawową w naszym ośrodku do uczestnictwa w grupie nawrotowej. Spotkania prowadzone są nieodpłatnie przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień. Cykl trwa pół roku w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 11.45-14.00.

Tematyka spotkań:

„Obraz ważnych obszarów życia”

„Co zmienia się w moim życiu odkąd, przestałem pić?”

„Równowaga”

„Unikanie nawrotów picia”

„Uczestnictwo w AA i inne formy pomocy”

„Zdrowie fizyczne”

„Nuda”

„Odnalezienie własnych motywów zaprzestania picia”

„Odpowiedzialność za powrót do trzeźwości”

„Sygnały ostrzegawcze”

„Analiza nawrotu picia – trudne sytuacje”

„Analiza nawrotu picia – plan trzeźwości”