Terapia narkomanii

terapia-narkomanii-want

Narkomania to typ uzależnienia, który posiada bardzo cienką granicę, często niedostrzegalną przez samego chorego. Nawet niewinny kontakt z narkotykami może skończyć się długotrwałym uzależnieniem, prowadzącym do destrukcji ciała, psychiki oraz życia osoby chorej. Sam przebieg uzależnienia jest zazwyczaj bardzo podobny – brak podjęcia odpowiedniego leczenia skutkuje postępowaniem narkomanii, a w konsekwencji zagraża życiu. Terapia narkomanii ma na celu zahamowanie rozwoju choroby. Sama narkomania ma charakter chroniczny i jest nieuleczalna.

Przyczyny i skutki uzależnienia

Przyczyn uzależnienia od narkomanii może być wiele. Nie bez znaczenia są predyspozycje dziedziczne, psychiczne, wpływ środowiska, sytuacja życiowa, a nawet czasami działanie konkretnych substancji. Niestety wiele młodych osób, które rozpoczynają niewinną przygodę z narkotykami, nie mają świadomości konsekwencji swojego postępowania, a co za tym idzie tracą kontrolę.

Przyjmowanie narkotyków znacznie zaburzają świadomość osób uzależnionych, co nie daje im realnej szansy na zauważenie problemu i podjęcie w odpowiednim czasie terapii. Ważną rolę mają tu więc najbliżsi osoby uzależnionej, którzy powinni niezwłocznie reagować na wszelkie niepokojące objawy.

Leczenie narkomanii

Pierwszym etapem leczenia narkomanii jest całkowite odtrucie organizmu. Dopiero wówczas można rozpocząć konkretne oddziaływanie terapeutyczne. Podczas terapii należy wziąć pod uwagę, że leczenie ma charakter dwutorowy. Terapeuta musi pamiętać, ze narkotyki uzależniają psychicznie i fizycznie. Oznacza to, że osoba powinna zażywać coraz więcej narkotyków dla osiągnięcia tego samego efektu. Brak przyjęcia środków odurzających skutkuje natomiast przykrymi odczuciami psychicznymi i fizycznymi.

Terapia w naszym ośrodku

W naszym ośrodku prowadzimy kompleksową terapię leczenia uzależnień, w tym narkomanii. Staramy się skutecznie zatrzymać postęp choroby i zapobiegać jej nawrotom w przyszłości. Stosujemy bezpieczne i sprawdzone środki.