mgr Renata Topolska

renata-topolskaPsycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Renata Topolska to certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Swoje doświadczenie buduje od wielu lat. Swoją karierę zawodową rozpoczęła podczas studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie i. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, m.in. kurs oligofrenopedagogiki, kurs doskonalący „Podstawy neuropsychologii, Studium Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej czy Studium Terapii Uzależnień. Realizowała także superwizję kliniczną w ramach programu uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Jej praca zawodowa obejmowała m.in. prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych i ich rodzin w Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej, działalność w fundacji „Arka”, terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, terapię w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, czy pracę w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Ponadto swoją wiedzę Renata Topolska przekazywała studentom II roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz licznym szkoleniom i wieloaspektowemu wykształceniu, Renata Topolska doskonale sprawdza się w roli konsultanta dla innych terapeutów naszego ośrodka.